Kroje czcionek do produkcji pieczątek

Jaki krój pisma – czyli inaczej czcionkę lub font wybrać do pieczątki?

Najlepiej jest bazować na sugerowanych wzorach czcionek, które są stosowane i sprawdzone. Proces obróbki, podczas którego powstaje pieczątka jest dosyć specyficzny i wymaga wykonania szeregu zabiegów graficznych. Nie każda czcionka w tym procesie będzie odpowiednia i może powodować rozmaite problemy techniczne.

Mimo iż w swojej bazie posiadamy ponad 2000 różnych krojów czcionek, tylko niektóre z nich nadają się w pełni do wyprodukowania pieczątek z wyraźnym odbiciem. Tworząc projekt pieczątki unikamy czcionek bardzo ozdobnych, cienkich, ale też zbyt grubych. Część czcionek może powodować probelmy w poprawnym odczytaniu zarówno cyfr (np. dane adresowe, numery telefonów numery kont bankowych), jak też samych liter (np. polskie znaki diakrytyczne).

Dodatkowym ograniczeniem w doborze czcionek jest to, czy dany font posiada polskie znaki diakrytyczne. W takiej sytuacji bezwzględnie należy zrezygnować z takiego kroju, gdyż brakujące znaki zostaną zastąpione znakami z innego kroju często zupełnie odmienngo od tego wybranego.

Kroje czcionki, fonty do produkcji pieczątek

Ile krojów czcionki zastosować w pieczątce?

Dobrą praktyką jest stosowanie maksymalnie 2-3 krojów czcionki w projekcie pieczątki. Zbyt duża ilość wprowadza więcej chaosu niż urozmaicenia. W większości projektów stosujemy dwa kroje czcionki – jeden do podkreślenia ważnych elementów, drugi do przedstawienia pozostałych informacji.

Pieczątki, kroje czcionki: Arial
Pieczątki, kroje czcionki: Arno Pro
Pieczątki, kroje czcionki: Avant Garde Gothic
Pieczątki, kroje czcionki: Banda
Pieczątki, kroje czcionki: Bree Serif
Pieczątki, kroje czcionki - Caladea
Pieczątki, kroje czcionki: Calibri
Pieczątki, kroje czcionki - Century Schoolbook
Pieczątki, kroje czcionki - CG Time
Pieczątki, kroje czcionki - Courgette
Pieczątki, kroje czcionki - Courier
Pieczątki, kroje czcionki - Expressway
Pieczątki, kroje czcionki - Futura
Pieczątki, kroje czcionki - Geogrotesque
Pieczątki, kroje czcionki - Georgia
Pieczątki, kroje czcionki - Gotham
Pieczątki, kroje czcionki - Helvetica
Pieczątki, kroje czcionki - Impact
Pieczątki, kroje czcionki - Lato
Pieczątki, kroje czcionki - Monotype Corsiva
Pieczątki, kroje czcionki - Muller
Pieczątki, kroje czcionki - Myriad Pro
Pieczątki, kroje czcionki - Noway
Pieczątki, kroje czcionki - Open Sans
Pieczątki, kroje czcionki - Pacifico
Pieczątki, kroje czcionki - Refigerator Deluxe
Pieczątki, kroje czcionki - Roboto
Pieczątki, kroje czcionki - Rubik
Pieczątki, kroje czcionki - Sreda
Pieczątki, kroje czcionki - Tahoma
Pieczątki, kroje czcionki - Times New Roman
Pieczątki, kroje czcionki - Trumpit
Pieczątki, kroje czcionki - Ubuntu
Pieczątki, kroje czcionki - Verdana