Pieczątka faksymile

Pieczątka faksymile – Pieczątka z podpisem.

Pieczątka faksymile to odwzorowanie odręcznego podpisu osoby, która się nią posługuje. Taka pieczątka jest bardzo przydatna przy sporządzaniu dokumentów, które nie wymagają odręcznego podpisu. Posługiwanie pieczątką faksymile znacznie przyspiesza pracę i stanowi też pewnego rodzaju ozdobnik.

Pieczątka z podpisem – przygotowanie graficzne stempla.

Pieczątkę faksymile wykonujemy na podstawie skanu podpisu poddając go dalszej obróbce graficznej. Aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie oryginalnego odręcznego podpisu musimy wykonać szereg procesów, które poprawiają czytelność i efekt wizualny.

Pieczątka faksymile, pieczątka z podpisem

Nazwa „faksymile” pochodzi z łaciny i znaczy dosłownie „czyń podobnie”. Wierna kopia ma znacznie szersze zastosowanie i może dotyczyć również powielania całych dokumentów, rysunków itp. Jednak obecnie najczęściej stosowana jest w życiu codziennym jako kopia odręcznego podpisu. Pieczątka z podpisem zastępuje odręczny podpis i może być stosowana również przez osoby podległe w instytucjach bądź dużych firmach. W takich przypadkach jest to działanie w imieniu osoby, która powierza określoną czynność zawodową bądź służbową osobie podległej, zwykle pracownikowi niższego szczebla.

Pieczątki faksymile używane są często w urzędach np. kancelarii prezydenta, premiera, ambasadora czy też jednostkach szkół wyższych, gdzie dokumenty pieczętowane są w imieniu rektora bądź dziekana.