Co zrobić gdy zgubiliśmy pieczątkę lub zapomnieliśmy wziąć ją z domu, a jesteśmy daleko od niego?

Często dochodzi do sytuacji zagubienia pieczątki bądź też zapomnienia zabrania jej, gdy wybraliśmy się w podróż. Wówczas nie mamy możliwości jej użycia,a powrót do miejsca, gdzie ta pieczątka została pozostawiona jest nieopłacalny. W takim przypadku pozostaje nam wierne odtworzenie wzoru pieczątki na podstawie skanu dokumentu, bądź poprostu zdjęcia wykonanego np. smartfonem.

Wykonanie pieczątki na podstawie skanu dokumentu

Skan dokumentu daje nam najlepszą formę fotokopii pieczątki. Najlepiej jeżeli wykonane jest kilka skanów różnych odbić stempla, gdyż nie zawsze na jednym skanie wszystkie elementy są dobrze widoczne. Jeżeli skan nie został później poddany dodatkowej obróbce graficznej, łatwo jest ustalić na jego podstawie wielkość faktyczną pieczątki / stempla.

Pieczątka ze skanu
Pieczątka ze zdjęcia

Wykonanie pieczątki na podstawie zdjęcia

Zdjęcie wykonane smartfonem lub aparatem fotograficznym będzie posiadało zawsze pewne zniekształcenie, gdyż wykonywane jest zwykle pod pewnym kątem. Bez profesjonalnego sprzętu, wiedzy i doświadczenia ciężko jest wykonać zdjęcie, które było by pozbawione tej wady. Dochodzi tu także dodatkowo aspekt braku możliwości ustalenia faktycznej wielkości stempla. 

Jakość odwzorowania pieczątki ze skanu bądź zdjęcia

Stopień odwzorowania pieczątki idzie w parze z jakością skanu bądź zdjęcia. Im mniej wyraźne i pełne jest odbicie stempla tym ciężej zachować jest podobieństwo do oryginału. Czasami zachowanie destrukcji stempla jest wskazane jak np. na poniższym obrazku pieczęci przedstawiającej Order Virtuti Militari 1914-1920 (https://polona.pl/preview/f92d3af8-041b-4e00-8e6f-acab25eed326). Chęć zbyt mocnego uzupełnienia kształtów w tym przypadku mogła by prowadzić do zmiany odbicia w stosunku do oryginału. W tym przypadku jest to najlepiej zachowana jego postać, a więc najpopularniejszy wizerunek.

Pieczątka ze skanu lub zdjęcia

W jaki sposób odtwarzane jest odbicie pieczątki / stempla?

Odtworzenie odbicia stempla / pieczątki odbywa się przy użyciu oprogramowania graficznego, ale zastosowaniem obróbki tzw. manualnej. W takim przypadku metody automatycznej wektoryzacji oraz podobne funkcje programów graficznych są zupełnie nieprzydatne.