Pieczątka radcy prawnego

Czym się wyróżnia pieczątka kancelarii prawnej i radcy prawnego?

Pieczątka radcy prawnego może występować w dwóch rodzajach: jako sama pieczątka imienna, z podaniem nazwiska oraz numerem uprawnień zawodowych oraz bardziej rozbudowana pieczątka firmowa kancelarii, gdzie oprócz jej nazwy podawany jest nr. telefonu, e-mail, a także numer NIP i REGON.

Bardzo często w kancelariach używany jest także inny rodzaj pieczątek. Są to krótkie adnotacje, które usprawniają i przyspieszają pracę radców prawnych. Takimi pieczątkami są np. „KOPIA”, „ODPIS”, „WPŁYNĘŁO DNIA”, „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.
Pieczątki – Białystok

Pieczątka radcy prawnego | Pieczątki Białystok
Pieczątki Białystok
Pieczątki Białystok
Pieczątki Białystok
Pieczątki Białystok