Pieczątki kieszonkowe Stamp Mouse / Pocket Stamp Plus / Green Line

Pieczątki Stamp Mouse

Pieczątki kieszonkowe mają niewielkie rozmiary, natomiast ilość linii w odbiciu odpowiada ilości w typowych pieczątkach.

Pieczątka Colop Stamp Mouse 20 | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Stamp Mouse 20 | Pieczątki Białystok

Pieczątka Colop Stamp Mouse 30 | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Stamp Mouse 30 | Pieczątki Białystok

Pieczątki Pocket Stamp Plus

Pieczątka Colop Pocket Plus 20 | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Pocket Stamp Plus 20 | Pieczątki Białystok

Pieczątka Colop Pocket Plus 30 | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Pocket Stamp Plus 30 | Pieczątki Białystok

Pieczątka Colop Pocket Plus 40 | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Pocket Stamp Plus 40 | Pieczątki Białystok

Pieczątki Pocket Stamp Plus Green Line

Pieczątka Colop Pocket Plus 20 Green Line | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Pocket Stamp Plus Green Line 20 | Pieczątki Białystok

Pieczątka Colop Pocket Plus 30 Green Line | Pieczątki kieszonkowe Białystok

Pieczątka kieszonkowa Pocket Stamp Plus Green Line 30 | Pieczątki Białystok