Pieczątka wykładowcy oraz instruktora nauki jazdy

Dokładny wygląd pieczątki instruktora oraz wykładowcy nauki jazdy zawarty jest w 6 załączniku do rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.2).

Do wykonania pieczątki wykładowcy bądź instruktora nauki jazdy najbardziej dopasowanym automatem pod względem wielkości będzie Colop C30.

Pieczątka instruktora nauki jazdy | Pieczątki Białystok

Pieczątka instruktora nauki jazdy

Wzór zawiera dokładne zwymiarowanie oraz informacje: instruktor, numer ewidencyjny oraz imię i nazwisko.

Wzór pieczątki instruktora nauki jazdy - Białystok

Pieczątka wykładowcy nauki jazdy

Wzór zawiera dokładne zwymiarowanie oraz informacje: wykładowca, numer ewidencyjny oraz imię i nazwisko.

Wzór pieczątki wykładowcy nauki jazdy - Białystok
Pieczątka wykładowcy nauki jazdy | Pieczątki Białystok