Pieczątka z logo

Zamawiając pieczątkę firmową, warto zastanowić się nad wykorzystaniem w niej logo. Gdy użyjemy go łącznie z danymi kontaktowymi, z całą pewnością nazwa naszej firmy i jej znak będzie dużo bardziej zapamiętywalne po użyciu pieczątki na rozmaitych dokumentach.
Aby pieczątka z logo była czytelna, znak graficzny, który umieszczamy w projekcie powinien być wektorem. Mamy wówczas pewność, że nawet niewielkie elementy, które odbijemy, będą doskonale widoczne.

Przykładowe wzory pieczątek z logo:

Pieczątki z logo - Białystok
Pieczątki z logo - Białystok
Pieczątki z logo - Białystok

Do pieczątek z logo zazwyczaj używa się 7-8 liniowych automatów, ale jeśli nie mamy zbyt dużej ilości danych, a chcemy mieć logo firmy na pieczątce, można użyć nieco mniejszej wielkości, zawierającej 5-6 linii tekstowych.
Logo na pieczątce nie zawsze musi być położone w pierwszej linii. Często umiejscawia się je po lewej stronie stempla lub w centrum. Wszystkie te zabiegi mają na celu zwrócenie uwagi klienta na nasz znak firmowy i spowodowanie, że firma będzie bardziej zapamiętana.