Pieczątki Ex libris

Pieczątki Ex libris służą do oznaczania własnego księgozbioru. Tego typu pieczątka stanowi również pewnego rodzaju zabezpieczenie osobistej biblioteczki.