Czy obecnie nadal warto jest posiadać pieczątkę firmową?

Zmierzamy coraz bardziej w kierunku społeczeństwa cyfrowego. Z roku na rok zmiany są coraz większe. Czy w takich czasach warto posiadać pieczątkę firmową?  Otóż tak. W wielu przypadkach w prowadzeniu biznesu pieczątka jest bardzo pomocna lub wręcz niezbędna. Dotyczy...